آخرین نفس های دولت روحانی …

آخرین نفس های دولت روحانی …

#احمق و #خائن و مسبب بدبختی مردم را بشناسید ...

 

 

۶ سال مردم و مملکت و آینده جوانان را معطل معاهده ترکمنچای #برجام کردند در حالیکه حتی بچه ده ساله هم میدانست آمریکا و اروپا کلاه سرشان گذاشته ؛ اما اکنون بعد از له شدن مردم زیر بار ظلم و تبعیض و بی عرضگی دولت روحانی (که البته حق مردم است بخاطر رایی که به این جماعت شکم باره داده اند) ببینید آقایان چگونه از مردم طلبکارند ؟

 

 

 

 

اظهارات عجیب وزیر راه درباره گرانی قیمت مسکن :

خروج آمریکا از #برجام بر بازار مسکن تأثیر گذاشت/ باید همان هفته اول میگفتیم در #برجام می‌مانیم

 

 

ظریف :

شکر نعمت #برجام را نکردید ، و لإن شَکرتُم إنّ عذابی لشدید!

 

 

 

این روزها استخوانهای مردم زیر بی تدبیری و فساد مدیران غربگرا در حال له شدن است اما وزرای حسن روحانی خوشحال و خندان ... دلار 11 هزر تومان ... سکه 3 میلیون تومان ... 23 میلیون جاهل که به روحانی رای دادند ...

 

 

 

 

 تا نابودی ایران از پای نمینشینیم  ...

#برجام های دیگری در راه است ... #تا_1400_با_روحانی