آن یازده نفر …

آن یازده نفر …

عروج غریبانه  ۱۱ بسیجی در درگیری با گروه‌های معاند در نیمه های شب ...

 

 

 

در درگیری مسلحانه در مرزهای شهرستان مریوان بین گروه‌های تروریستی و معاند با نیروهای #سپاه  (رسمی و بسیجی) ، ۱۱ نفر شهید شدند ... حتی گفتن یازده نفر هم سخته ... یازده نفری که فرزند بودن، همسر بودن، پدر بودن، برادر بودن، فامیل بودن، همسایه بودن، رفیق بودن...

 

 

 

مظلوم هستیم اما مقتدر

بسیجی هستیم اما ایران پرست تر

جنگجو هستیم اما دلشکسته

آواره ایم ... آواره تر از هر آواره

 

 

کویر یا جنگل ... کوه و دشت ... زمستون یا تابستون ...  روز روشن یا نیمه های شب تاریک ... لب مرز وطن یا هزاران کیلومتر آن طرف تر توی سوریه در دیار ترس و واهمه داعش یا در خیابان پاسداران تهران زیر اتوبوس دراویش وحشی ... جون میدیم اما نمیزاریم خواب مردم کشورمون با صدای گلوله یا تیزی شمشیر کابوس بشه ...

 

بی معرفت هستند کسانی که برای کشته های اون طرفی ها مجلس ختم میگیرند و برای زندانی هاشون هشتگ میزنن ولی از سربازان گمنام و بی توقعی که از وطن مون حفاظت کردن و شهید شدن حتی قطره ای اشک هم نمیریزن ...