احمق !

احمق !

#احمـــق

 

 

تا همین دیروز داشت به عراقیها فحش میداد و مینوشت اینا وحشی و دزد و هیزن که نباید پاشون رو توی ایران بذارن ... الان داره مینویسه ایرانیای بی غیرت باید از مردم قهرمان و شجاع و دلاور عراق الگو بگیرن که در بصره قیام کردن ... یعنی بوقلمون در برابر این بزرگوارا قوی سفید به شمار میاد !