امنیت داخلی کشور در دنیا بی‌نظیر است‌

امنیت داخلی کشور در دنیا بی‌نظیر است‌

وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از کارشکنی‌های دشمنان در داخل کشور به‌موقع ‌به گزارش ایسنا، ‌عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تکریم و معارفه استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه بارها اراده کردند تا در داخل کشور شورش به‌پا کنند اما موفق نشده‌اند، اظهار کرد: امروز امنیت کشور در منطقه حرف اول را می‌زند.خنثی شده است، گفت: امروز ثبات امنیت داخلی کشور در دنیا بی‌نظیر است