باید یک ردیف اعتباری برای خانه احزاب در بودجه سالانه ایجاد شود

باید یک ردیف اعتباری برای خانه احزاب در بودجه سالانه ایجاد شود

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی در نشست مشترک هیأت رئیسه خانه احزاب با مدیران حوزه سیاسی وزارت کشور گفت: در انتخابات گذشته همه شاهد حضور فعال احزاب و تشکل‌های سیاسی در عرصه رقابت‌ها بودیم و احزاب شناسنامه‌دار در 430 شهر کشور در کمال امنیت و آرامش توانستند حرف خود را بزنند. احزاب در انتخابات هفتم اسفند هنرمندانه و با تدبیر عمل کردند و شایسته است این حضور با توانمندی بیشتر در آینده ادامه یابد.