بدبخت …

بدبخت …

#حقیقت

 

یعنی بدبخت‌تر از این رضا پهلوی توی ایران وجود نداره! ۲۵۰۰ سال توی این مملکت هر کی شاهزاده بود،


پادشاه شد ولی به این بدبخت که رسید، انقلاب شد !