بگذار کمی باتو سخن گویم

بگذار کمی باتو سخن گویم

تو انتخاب شدی برای من
ازطرف همانکه ما بزرگ و متعالش میخانیم
یادته چگونه...؟
اگر شادی تورا در نابودی دنیا ببینم...
میشوم ظالم دنیا...
تیمور و چنگیز و...در جیب چپم میگذارم...
به یغما میبرم فلک و هرچه در ان است...
که اگر گفت خدا,تو چرا پست شدی بنده ی من...
پاسخش حرف حسابست که من از خودت  گرفتم امری, که دلش شاد کنم با هرچه که شاد شود...
این امر خدا هست گلم...
که خدا میداند ,دل زیبای تو ام,جز به نیکی و قشنگی شاد نگردد...
و خدا میدانست ,هرچه در روی زمین است نتواند تورا کج بنماید از عشق...
و خدا....
.
.
.
امیر ارسلان