تو دهنی به ساده لوح مجلس !

تو دهنی به ساده لوح مجلس !

#رصــد

 

حاجی بابایی خطاب به علی مطهری :

چرا هر کس با قدرت جواب آمریکا را می‌دهد شما دردتان می‌گیرد ؟!

 

 

@ IRGC_05پیامرسان ایتا :