جناب قهرمان …

جناب قهرمان …

جناب قهرمان دیپلماسی ...

 

دیشب رهبر انقلاب برای ادامه برجام با اروپاییها ۶ شرط اساسی مطرح کردند ...خواستم بدونید که ایندفعه مثل قبل نیست که شروط ۹ گانه رهبری را مقابل آمریکا نادیده بگیرید و به مملکت خسارت محض وارد کنید و ما بچه های انقلاب ساکت باشیم و بشینیم و نگاه کنیم ...