جواب دندان شکن به خائنین خارج نشین …

جواب دندان شکن به خائنین خارج نشین …

شعر جدید افشین علا در پاسخ به خوانندگان موسیقی "چهـل سال"

 

 

 

یه جور میگی چهل ساله ، که ما بدبخت و نابودیم

که انگار پیش از اون هر شب ، توی کاباره خوش بودیم

 

گمونت ازسر سیری ، یه ملت انقلاب کردن؟

بهشت بود و همه با هم ، زدن اونو خراب کردن؟

 

یه جور میگی که این چل سال ، پر از کابوسه و بیداد

که انگار پیش از اون مردم ندیدن گزمه و جلاد

 

ندیدی کاخای شاهو ؟ ندیدی چاله میدونو ؟

گمونم خوب یادت نیست جنوب شهر تهرونو

 

ندیدی پهلوی ها رو  کیا آوردن و بردن؟

به جز مونتاژ و عریانی تو این کشور چی آوردن؟

 

سی میلیون جمعیت داشتیم ؛ همون قدر بشکه های نفت

نه جنگ بود و نه تحریمی ولی پولا کجا می رفت؟

 

تو جیب اشرف و شاپور ، تو کاخ حضرت والا

بله شادی فراوون بود ، ولی تو فیلم فارسی ها

 

کی بعد از انقلاب، اول به این ملت خیانت کرد؟

ترورها رو به راه انداخت ، کی از صدام حمایت کرد؟

 

خلیج فارس ایرانو ، عرب میگفت کدوم شیاد؟

با شلیک کدوم موشک هواپیما تو آب افتاد؟

 

ندیدی توی سنگرها ، هزاران جسم صد چاکو ؟

جوونایی که جون دادن ، ندادن یک وجب خاکو ؟

 

تو اون روزا نمی خوندی چرا از فقر و بدبختی؟

چرا شیون نمی کردی برای کشتن تختی؟

 

به فرضم توی این چل سال وطن غرق تباهی بود،

بپرس از غربیا آیا مصدق هم سپاهی بود؟!

 

 

#نشـر_حداکثـری