حتی فکرش هم دردناکه …

حتی فکرش هم دردناکه …

#حقیقت

 

شاه بعد از ۲۵ سال نوکری در یک مرکز روانی در آمریکا نگهداری شد

 قابل توجه کدخداپرستان و وطن فروشان ...

 

 

@IRGC_05   ایتا :