خیانت های دولت تدبیر و امید _ قسمت 17

خیانت های دولت تدبیر و امید _ قسمت ۱۷

#مطالبه | آقای روحانی پاسخگو باش ... آیا دولت ارث پدرت است که تنها اقازاده های دزد و جاسوس را در مناصب حساس استخدام کرده و نخبه های جوان مملکت را به فنا میدهید ؟

 

 

 

اخراج استاد متخصص #هوافضا که حافظ کل قرآن است

 

علی حقدل استاد دانشگاه، حافظ کل قران و جوانی انقلابی، متعهد و متخصص که در راه اندازی مجموعه تحقیقاتی مهمی در حوزه #هوافضا نقش داشته است و خاری به چشم آمریکا و اسرائیل شده ، طی امروز و فردا به دلیل اینکه اخراج شده باید کوله‌بارش را جمع کرده و از دانشگاه برود .

 

 

#تا_1400_با_روحانی