دولت حسن روحانی یک مقدار وجدان را یاد بگیرد …

دولت حسن روحانی یک مقدار وجدان را یاد بگیرد …

#سبک_زندگی_اسلامی

#شهداء

 

 

توی یاخچی‌آباد یه پدر #شهیـد بقالی داشت؛ بعضی وقتا که از یه جنس چنتا از مغازش میخریدی قیمتاشون فرق میکرد، میگفت اینا که ارزونتره از بارِ قبلیم مونده و به همون قیمت قدیم میدم !

 

یه بار داییـم به زور اون قدیمی هاش رو هم به قیمت جدید خرید ... پیرمرد دویده بود و پول رو پس داده بود و گفته بود آتیش ننداز به زندگیم ...