رسایی نوشت : آقای سراج شما بیش از حسین فریدون متهم هستید

رسایی نوشت : آقای سراج شما بیش از حسین فریدون متهم هستید

 حمید رسایی: رئیس سازمان بازرسی امروز در حاشیه اجلاس مربوط به هفته قوه قضائیه در گفتگو با رسانه ها گفته اند: «مدیرعامل بانک رفاه ادعا می‌کند که حقوقی دریافت نکرده، اما مگر می‌شود، پول‌ها به حسابش رفته و فیش‌های حقوقی‌اش موجود است. همان زمان (یعنی خرداد سال گذشته)  "یک مسئول" اصرار کردکه ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متأسفانه با اصرار و لابی آن مسئول، این فرد رئیس بانک رفاه شد.»

رسانه ها در اولین خبری که از این مصاحبه منتشر کردند، نام مسئول مورد اشاره را حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) ذکر کردند، اما پس از ساعاتی نام وی حذف شد و «یک مسئول» جایگزین آن شد. از این نکته که بگذریم، این سخن آقای سراج در حالی است که مطابق ماده 1 قانون سازمان بازرسی این سازمان «به منظورنظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تشکیل شده است.
حسین فریدون