روحانی: باید قدردان قوه‌فضائیه بود/ مردم می‌خواهند بدانند چگونه با عاملان خودسر حمله به سفارتخانه برخورد می‌شود

روحانی: باید قدردان قوه‌فضائیه بود/ مردم می‌خواهند بدانند چگونه با عاملان خودسر حمله به سفارتخانه برخورد می‌شود

رئیس جمهور: شهید بهشتی شخصیتی کم‌نظیری در تاریخ روحانیت است و در فهم احکام دین و فقیه بودن به معنای واقعی کلمه و در آشنایی با جهان، مدیریت فوق‌العاده، ادب، اخلاق، نظم، فروتنی، مظلوم‌زیستن و مظلوم چشم از جهان فرو بستن، اسوه و نمونه بودبه گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید قدردان قوه قضائیه، مسئولین قضایی و قضات برای ایجاد امنیت در کشور باشیم، گفت: در هیچ کشوری، امنیت حفظ نخواهد شد، مگر آنکه مردم در پناه یک قوه قضائیه بی‌طرف ، عالم و کارآمد در زمینه رفع مخاصمات ، مبارزه با مجرمین و ایجاد عدل و داد باشند..