سئوالات مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی یزد – تیر ۱۳۹۷

سئوالات مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی یزد – تیر ۱۳۹۷

سئوالات مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی یزد – تیر ۱۳۹۷

  علی محمد حبیبی راد

مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوم استان یزد به شکل جدید برگزار شد. در این دوره مسابقات، هر گروه دانش آموزی سه نفره در کلیه رشته ها شرکت نموده و امتیاز کلی از جمع امتیازات رشته های مختلف به دست آمد.

9704-Lab (9)

 

سئوالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی (همه رشته ها) – مرحله استانی یزد – تیر ۱۳۹۷