سئوال شیمی سال چهارم شهرستان امل

سئوال شیمی سال چهارم شهرستان امل

سئوال شیمی سال چهارم شهرستان امل

سئوال از شیمی4 مربوط به اردیبهشت 97 برای دانش آموزانی که امتحان شیمی4 نداده اند.

 

  سؤال شیمی 4 دبیرستان غیر دولتی دین و دانش