سخنان غیرمنتظره جان‌کری درباره ایران

سخنان غیرمنتظره جان‌کری درباره ایران

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، اظهارات جان‌کری درباره نقش مثبت ایران در مبارزه با داعش، انعکاس گسترده ای در رسانه‌های انگلیسی زبان داشته است.