شانزدهم مرداد، آغاز رقابت رکابزنان ایرانی در المپیک ریو

شانزدهم مرداد، آغاز رقابت رکابزنان ایرانی در المپیک ریو

شانزدهم مرداد، آغاز رقابت رکابزنان ایرانی در المپیک ریو 

رکابزنان ایرانی از شانزدهم مرداد در المپیک ریو رکاب خواهند زد.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برنامه رقابت رکابزنان جاده را در المپیک ریو اعلام کرد. ایران در بخش جاده سه نماینده خواهد داشت که هر سه نفر آنها ابتدا در ماده اسقامت جاده به رقابت می پردازند ، سپس یکی از این نفرات در ماده تایم تریل انفرادی هم رکاب می زد.
در بخش استقامت جاده 144 رکابزن در مسیری به مسافت 256.4کیلومتر به رقابت می پردازند.

رقابت بخش تایم تریل نیز به مسافت 29.8کیلومتر برگزار می شود و 40 شرکت کننده خواهد داشت.

برنامه مسابقات رکابزنان ایرانی در المپیک ریو به ترتیب زیر است:(ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

استقامت جاده

شنبه شانزدهم مرداد، ساعت 17

تایم تریل

چهارشنبه بیستم مرداد، ساعت17:30