فرو بردن خلط گلو هنگام روزه از نظر شرعی

فرو بردن خلط گلو هنگام روزه از نظر شرعی

فرو بردن خلط گلو هنگام روزه از نظر شرعی

همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و سيستانى) : فرو بردن خلط – چنانچه به فضاى دهان نيامده باشد – اشكال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط واجب آن است كه فرو نبرد.

آيت‏الله بهجت: فرو بردن خلط اگر در حال غير روزه امر عادى باشد و به فضاى دهان نيز نيامده باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط واجب آن است كه فرو نبرد.

آيت‏الله سيستانى: فرو بردن خلط – چنانچه به فضاى دهان نيامده باشد – اشكال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط مستحب آن است كه فرو نبرد.

تبصره. مرز فضاى دهان و حلق، مخرج حرف (خ) مى ‏باشد.

منبع: توضيح المسائل مراجع، م 1580. آيت‏ الله وحيد، توضيح المسائل، م 1588و دفتر آيت‏ الله خامنه ‏اى.

نوشته فرو بردن خلط گلو هنگام روزه از نظر شرعی اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.