مبارک باد فصل بهار ایران سرافراز

مبارک باد فصل بهار ایران سرافراز

#ویژه [ ۵ مرداد ] سالمرگ شاه حقیر پهلوی

 

 

محمدرضا پهلوی خطاب به مادرش :

مادر جان مرده شور این سلطنت را ببرند که من شاه و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطلاع من [آمریکایی ها] هواپیماهای ما را برده اند ویتنام !

 

#منبع : کتاب خاطرات فرح دیبا چاپ لندن 2012 صفحه ۲۳٨