نبوغ نهادهای امنیتی ایران …

نبوغ نهادهای امنیتی ایران …

#امنیتی | ضربه سنگین بچه های اطلاعات به ضدانقلاب در تجمعات روزهای گذشته

 

روز ۱۱ مرداد توسط کانال های معاند روز براندازی و اعتراض سراسری اعلام شده بود اما کانال های انقلابی

در این ماجرا سکوت کردند و نه تنها ضدانقلابیون را از حضور در خیابانها منع نکردند بلکه در پوشش برخی

تجمعات تصاویری را هم برخلاف گذشته منتشر کردند. با عدم استقبال مردم از برنامه ضدانقلاب در روز

پنجشنبه فضا برای شناسایی لیدرهای ضدانقلاب در کف میدان بسیار آسان گردید

 

تله اطلاعاتی این روز سبب شد که بسیاری از لیدرهای اعتراضات در میان جمعیت های اندکی که آمده بودند

شناسایی شوند.هیچ رسانه ای مانند آمدنیوز به تله اطلاعاتی کمک نکرد.ضمن تشکر از رسانه های ضدانقلاب

 بابت این حماقت بی سابقه

 

بزودی اطلاعات بیشتری از این ضربه سنگین اطلاعاتی به دشمن، منتشر خواهد شد