وقتی نتنیاهو به التماس کردن میفته …

وقتی نتنیاهو به التماس کردن میفته …

اسرائیل ٨ سال هر چه در مشت داشت برای خارج کردن سوریه از محور مقاومت رو کرد ، الان تند تند جلسه میذاره میگه اسد بمونه فقط ایران از مرز ما دور باشه !

 

نمیدونه ما برای رفتن به #تل_آویو و #حیفا برنامه ریزی کردیم