ولنتاینتون مبارک …

ولنتاینتون مبارک …

کسی نیست بشینه حساب کنه با خرج هایی که توی ولنتاین واسه همدیگه میکنن ؛ میشه چندتا فقیر رو سیر کرد ؟     کسی نیست بیاد بگه این رسم و رسومات ما نیست مال خارجه و ما نباید انجامش بدیم ؟


یا این حرفا فقط ماه محرم مشتری داره ؟