یک مشت خائن … یک مشت احمق

یک مشت خائن … یک مشت احمق

#تا_1400_با_روحانی

 

 

 

رییس دفتر روحانی گفته :

 فشار روی مردم زیاده ، اما نمی‌خوایم با بگیر و ببند مشکل ‌و حل کنیم !

 

و اما راه‌کار روشنفکرانه ایشون :

مردم کم‌تر مصرف کنن  ،  کسبه انصاف داشته باشن !!!!

 

 

جناب واعظی #احــــــــــمق خودتی و دار و دستت !

دولت پس چکارست این وسط ؟ مردم رو چی فرض کردید ؟ دولت کجای مدیریت کشوره ؟

 

 

نمیدونم الان اون 23 میلیونی که به این خائنین رای دادن

الان به حماقت خودشون معترف هستند یا نه