کارگاه‌های کوچک؛ قربانی سیاست "اعتماد به خارج"

کارگاه‌های کوچک؛ قربانی سیاست “اعتماد به خارج”

به گزارش «نسیم آنلاین»، مسعود فروغی طی یادداشتی نوشت: رکود شدید اقتصاد ایران حتی از سوی نزدیکان دولت یازدهم قابل کتمان نیست، بازار حال و روز خوشی ندارد، اکثر رفت و آمدهای خارجی و جابجایی‌های گسترده مالی مربوط به بازارهای مصرفی و غیر سرمایه‌ای است، وارادات در بخش سرمایه‌ای به شدت کاهش داشته است و در عوض در بخش مصرفی و به اصطلاح کالاهای لوکس آمار تاسف برانگیزی منتشر شده است.