فروردین, ۱۳۹۲ | چت روم ، دانلود فیلم و آهنگ

سوال۲

س: سلام عیدتون هم مبارک

میخواستم بپرسم اگر اسمی پیش از اسمی بیاد که خودش معرفه به اضافه بوده،آیا اون اسم هم معرفه میشه؟

ج: سلام خدمت شما . عید شما هم مبارک باشد

بله ، معرفه خواهد بود ؛

به این نکته باید دقت داشت که هر تعداد اسم ، پیش از اسم معرفه بالإضافه آمده باشد ، معرفه خواهد بود مگر حرفی یا فعلی فاصله اندازد چرا که آن اسم در حکم معرفه خواهد بود و اسم پیش از آن ، معرفه بالإضافه می باشد .

فرمول کلی : ... + اسم (معرفه) + اسم (معرفه) + اسم معرفه بالإضافه + اسم معرفه

 

برنامه مطالعه عربی کنکور در تعطیلات نوروز ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

با وتجه به وعده ای که داده بودیم ، برنامه جامع مطالعه عربی کنکور را بر روی وب سایت قرار دادیم ؛

امیدواریم از این لحظات طلایی بهره کافی را برده تا بتوانید در بزرگ ترین رقابت علمی ، موفق و سربلند باشید ؛ إن شاء الله

زمان تست زنی مباحث

زمان مطالعه مباحث

مباحث

40 دقیقه

80 دقیقه

فعل از نظر زمان (ماضی مطلق یا ساده ، ماضی بعید ، ماضی نقلی ، ماضی استمراری ، امر ، نهی ، جحد ، مضارع مرفوع ، مضارع منصوب و مضارع مجزوم)

30 دقیقه

60 دقیقه

فعل ثلاثی مجرد و مزید ، فعل لازم و متعدی و فعل معلوم و مجهول

40 دقیقه

60 دقیقه

فعل صحیح و انواع فعل معتل

40 دقیقه

60 دقیقه

بررسی انواع اعلال (قلب ، حذف و سکون) در افعال ثلاثی مجرد و مزید

20 دقیقه

60 دقیقه

اسم از نظر جنس و تعداد ، جامد و مشتق ، معرفه و نکره ، معرب و مبنی

20 دقیقه

60 دقیقه

اسم معرب به اعتبار حرف آخر ، انواع اعراب ، منصرف و غیر منصرف

40 دقیقه

80 دقیقه

مرفوعات (فاعل ، نائب فاعل ، مبتدا و خبر)

40 دقیقه

80 دقیقه

مرفوعات (اسم فعل ناقصه ، خبر حرف مشبهة بالفعل و خبر لای نفی جنس)

40 دقیقه

80 دقیقه

منصوبات (مفعولٌ به ، مفعول مطلق و مفعولٌ فیه)

40 دقیقه

80 دقیقه

منصوبات (تمییز ، حال ، استثناء و منادی)

40 دقیقه

80 دقیقه

مجرورات (مجرور به حرف جر و اضافه) ، توابع (صفت و عطف) و عدد و معدود

 

یادآور می شود که مبحث ترجمه و درک مطلب بسیار گستردگی داشته و باید تعداد تست های حل شده افزایش یابد لذا هر روز حداقل 5 تست از مبحث ترجمه و 2 تست از مبحث درک مطلب بررسی شود .