بهمن, ۱۳۹۲ | چت روم ، دانلود فیلم و آهنگ

نقاشیام:|||||

بچه ها من 3 تا نقاشی کشیدم گذاشتم تو ادامه خودم میدونم ک خعلی مزخرفو زشتن شما هم برین ببینین و بازم بهم یادآوری کنین ک چقد ضاین خاهش میکنم راسی 2 تاشون تو برگه خط دارن شرمنده حال نداشتم دخفتر نقاشیمو بیارم این دفتره دمه دستم بود توش کشیدم حالا برین نقاشیای مزخرفه منو ببین و کلی بخندیناصن همین صداقتم منو کشته بوخوداب قرآن فقط گذاشتمشون ک بخندین