گوناگون - Part 4323


سفرنامه برادران شرلیاین اثر شرح سفر دو برادر انگلیسی (آنتوان و رابرت شرلی) به ایران در زمان شاه عباس کبیر است. آنها که با هدف تحریک ایران به جنگ با عثمانی و اتحاد دولتهای اروپایی با ایران، سفر را آغاز کرده اند، در ابتدا چیزی از هدفشان را فاش نمی کنند و علت سفر را گسترش تجارت قلمداد می کنند هرچند این مسئله، هدف اصلی آنان نیست. آنتوان شرلی اعتماد شاه عباس را جلب کرده تا آنجا که به عنوان سفیر وی در دولتهای اروپایی برگزیده می شود و برای سفارت با گروهی دیگر عازم سفر می شود.
این سفرنامه نکات و اشارات بسیار جالبی را مطرح می کند که شاید در بسیاری از منابع مهم عصر صفوی، قابل مشاهده نیست هرچند بعضاً سخنانش به دروغ نزدیک می شود!
از مهمترین نویسنده های این سفرنامه می توان به جرح مانورینگ (ژرژ مانواریک) اشاره نمود.

دانلود
منبع کتاب: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
توضیحات ارائه شده: نویسنده همین نوشتار

فرهنگ سازی اسلامی …

فرهنگ سازی اسلامی ...

 

جستجوی همسر و شریک زندگی در خیابان

همانند جستجوی طلا در سطل زباله است !!

writing exercise page 325

 single- sex school or co-educational environments 

In this lecture professor try to give some evidence contrast with materials that we read in reading parts. these information want to convince us that single-sex school have not considerable benefits compared with co-schools.

First, professor mentioned researches that had been done in English co- educational institutes in this regard, and has showed that th scores of these students are high, ( in Belgium) compared with separated schools, this is contrast with claims that in reading part we've read.

second, in follow of lecture, the speaker talks about some other researches in American academic environments, that persuades reader that something that in important in gender stereotyping is not education environment. he makes this point that teacher training method has a best role in this regards. and in each place that are high quality of education , interesting of girls students for choice mathematics and science courses have been increased. this matter is against with reading part.

at the end of lecture professor speaks about extra advantages in co-educational place. for instance, he mentioned a high attempt of girls student for academic achievements, that it would be as a symbol for boys that try to track their method for more achievements. its contrast with subjects that separated schools make a fewer discipline with different genders.

زندگی مویایلی-مجازی

خیلی خنداره ... کلی از وقتمو توی تل گرام (!) همینجوری میگذرونم ... اونم من :|
یه چیزی بگم ؟ جدا موبایل، اون حس و حال کامپیوتر رو نداره خداییش :)) چت و فعالیت با pc یه چیز دیگه ایه :دی

باز یه چیز دیگه اما جدی بگم ؟! خداییش، مصرف ما ایرانیا از برنامه هایی از این قبیل به طرز فجیعی خیلی خیلی زیاده !!! و فکر نکنم این خوب باشه ...

ولی چه کار میشه کرد؟

حالا اینا همه یه طرف، اینستا هم از اونور یه طرف :))

رسما احاطه شدیم با این چیزا ... الان من موندم ما تحت سلطه ی این وسایلیم یا اونا تحت سطله ی ما ؟ :|

بگذریم...


این  گل قشنگ رو ببینید و ازش حس خوب بگیرین ...


"گل زعفران"
ماله همین چند دقیقه پیشه... داغ داع :دی

پ.ن: نمیدونم چی میخواستم بگم، یادم رفت :|

حقیقت …

امیرالمومنیـن علــی  (علیه السلام)  :

 

آگاه باشید که مرگ از شما آغاز نشـده ، و به شما نیـز پایان نخواهـد گرفت ، عزیزتان به دیاری رفته است که پیشنیان شما رفته اند و آیندگان که ما باشیـم ، نیـزبه آنان ملحـق خواهیــم شـد  ...


پائیز و زیبایی هاش…

میخواستم بنویسم ولی نه وقتش هست و نه  حوصلش :دی البته حوصلش هست ولی بیشتر وقتش نیست ... :دی

باشد وقتی دیگر ! آره دیگه .. بعدا :دی

این باشه تا یادم نره بعدا چی مخواستم بگم ... مثله بقیه که یادم رفته :|

پس فعلا :دی :)

یک سوال ؟

روشنگری اسلامـــی

 

 

 

برهنگـــی و پوشـش

 

کدامیک سهــم انسان و کدامیک سهــم حیــوان ؟

تلنگر …

درشهر خرابات کسی پیـر نشــد

از خوردن آدمـی , زمیـن سیر نشـد

 

گفتیم جوانیـم و به پیری برسیم , توبه کنیـم

آنقـدر جـوان مـُرد و یکی پیـر نشـد ...

انسان های قوی
من همیشه از انسانهای قوی خوشم اومده 

از انسانهایی که میدونن چطور زندگی کنن ؛

از چی لذت ببرن... چیکار کنن ... و چطوری شادی کنن ...

حتی زمانی که اشک تو چشمهاشون حلقه می زنه

همچنان با لبخندی روی لب میگن: "  خوب میشم ! "