چت روم|چت فارسی|چت ایرانی|دانلود آهنگ|دانلود فیلم و سریال - Part 6

دانلود آهنگ نیما گلزاری به نام حسمو میشناسی

قضاوت با شما _ قسمت ۲۱۷

#احمـق

 

۱۳ بهمن ساخت آن را برای مقابله با پلیس و بسیج یاد دادند

و ۳ اسفند آن را به ماموران نسبت دادند !

 

کاش اعضای آمدنیوز برای شعورشان

که مورد توهین این کانال است حرمتی قائل بودند !

قضاوت با شما _ قسمت ۲۱۷

#احمـق

 

۱۳ بهمن ساخت آن را برای مقابله با پلیس و بسیج یاد دادند

و ۳ اسفند آن را به ماموران نسبت دادند !

 

کاش اعضای آمدنیوز برای شعورشان

که مورد توهین این کانال است حرمتی قائل بودند !

گروهی خائن و کثیف بنام دراویش گنابادی

رفتم خواستگاری ، گفت به یه خونه درویشی راضی ام

الان تازه فهمیدم منظورش خیابون پاسداران بوده !

 

#دراویش

#بدعت

دانلود آهنگ محمدرضا گلزار به نام چیزی نگو

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش سوم و چهارم”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش سوم و چهارم”

از اقای موسویجزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش سوم و چهارم”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش اول و دوم”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش اول و دوم”جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش اول و دوم”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی سوم دبیرستان”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی سوم دبیرستان”
جزوه کنکوری برای “شیمی سوم دبیرستان”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی دوم دبیرستان”

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی دوم دبیرستان”

از اقای موسوی


جزوه کنکوری برای “شیمی دوم دبیرستان”

کاش …

کـاش کسـی بیـایـد

کـه بلــد باشـد کـاری کنـد ؛

کـه فـرامـوش کنــم امـروز جمـعه اسـت ...

وحید آبدار باشیعکس