مذهبی

دعایی از امام حسن عسکری (ع) برای افزایش رزق و روزی

3002956

دعایی از امام حسن عسکری (ع) برای افزایش رزق و روزی

در صحیفه عسکریه از امام حسن عسکری در جهت افزایش روزی این دعا نقل شده است:

ﮐﺘﺐَ ﺇﻟﯽ ﺃﺑﯽ ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﻟﻴﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠّﻤﻪ ﺩﻋﺎﺀ، ﻓﮑﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺩﻉُ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ:

ﻳﺎ ﺍَﺳْﻤَﻊَ ﺍﻟﺴّﺎﻣِﻌﻴﻦَ، ﻭَﻳﺎ ﺍَﺑْﺼَﺮَ ﺍﻟْﻤُﺒْﺼِﺮﻳﻦَ، ﻭَﻳﺎ ﺍَﻋَﺰﱠﱠ ﺍﻟﻨّﺎﻇِﺮﻳﻦَ ﻭَﻳﺎ ﺍَﺳْﺮَﻉَ ﺍﻟْﺤﺎﺳِﺒﻴﻦَ، ﻭَﻳﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮّﺍﺣِﻤﻴﻦَ، ﻭَﻳﺎ ﺍَﺣْﮑَﻢَ ﺍﻟْﺤﺎﮐِﻤﻴﻦَ ﺻَﻞﱢﱢ ﻋَﻠﯽ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪٍ ﻭَﺍﻝِ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪٍ، ﻭَﺍَﻭْﺳِﻊْ ﻟﯽ ﻓﯽ ﺭِﺯْﻗﯽ، ﻭَﻣُﺪﱠﱠ ﻟﯽ ﻓﯽ ﻋُﻤْﺮﯼ، ﻭَﺍﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﯽﱠﱠ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﮏَ، ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻨﯽ ﻣِﻤﱠﱠﻦْ ﺗَﻨْﺘَﺼِﺮُ ﺑِﻪ ﻟِﺪﻳﻨِﮏَ ﻭَﻟﺎ ﺗَﺴْﺘَﺒْﺪِﻝْ ﺑﯽ ﻏَﻴْﺮﯼ.

ای شنوا تراز همه شنوندگان، و ای بیناتر از همه بینایان، ای آنکه بیشتر از همه مراقبی و سریعتر از همه حساب می کنی، ای مهربانترین مهربانها.

و ای کسی که در حکومت از همه قوی تر هستی بر محمد وآل محمد درود فرست و روزی مرا فراخ گردان، و بر عمر من بیفزا ، و به رحمت خود بر من منت بگذار، مرا از کسانی قرار بده که دین تو را یاری کند، و غیر از مرا جای من قرار مده.

پینوشت: ﺻﻔﺤﻪ 340 – الصحیفه العسکریه الجامعه

نوشته دعایی از امام حسن عسکری (ع) برای افزایش رزق و روزی اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

حدیث امروز: سخن امام رضا (ع) درباره چیزهایی که خدا حرام کرده است

امام رضا علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را حلال نکرده است، مگر آن که درآن منفعت و صلاحی بوده و هیچ خوردنی و نوشیدنی را حرام ننموده، مگر آن که در آن ضرر و مرگ و فسادی بوده است.

پس هر چیز مفید و مقوّی بدن، که باعث تقویت آن شود، حلال شده است.

متن حدیث:

امام رضا علیه السلام: إِنَّ اللّه َ تَبارَکَ وَ تَعالی لَمْ یُبِحْ اَکْلاً وَ لاشُرْبا اِلاّ لِما فیهِ الْمَنْفَعَةُوَ الصَّلاحُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ اِلاّ ما فیهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسادُ، فَکُلُّ نافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فیهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَهُوَ حَلالٌ.

پینوشت: “مستدرک الوسائل، جلد ۱۶، صفحه ۳۳۳”

نوشته حدیث امروز: سخن امام رضا (ع) درباره چیزهایی که خدا حرام کرده است اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

حدیث امروز: سخن امام رضا (ع) درباره چیزهایی که خدا حرام کرده است

امام رضا علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را حلال نکرده است، مگر آن که درآن منفعت و صلاحی بوده و هیچ خوردنی و نوشیدنی را حرام ننموده، مگر آن که در آن ضرر و مرگ و فسادی بوده است.

پس هر چیز مفید و مقوّی بدن، که باعث تقویت آن شود، حلال شده است.

متن حدیث:

امام رضا علیه السلام: إِنَّ اللّه َ تَبارَکَ وَ تَعالی لَمْ یُبِحْ اَکْلاً وَ لاشُرْبا اِلاّ لِما فیهِ الْمَنْفَعَةُوَ الصَّلاحُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ اِلاّ ما فیهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسادُ، فَکُلُّ نافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فیهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَهُوَ حَلالٌ.

پینوشت: “مستدرک الوسائل، جلد ۱۶، صفحه ۳۳۳”

نوشته حدیث امروز: سخن امام رضا (ع) درباره چیزهایی که خدا حرام کرده است اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

لحظه جان كندن و احتضار چگونه است؟

0007613546

لحظه جان كندن و احتضار چگونه است؟

احتضار در لغت به معناي غائب نبودن (1) و در اصطلاح به معناي جان كندن(2) و حضور و رسيدن مرگ است (3) به گونه اى كه انسان، امور غير مادّى مانند فرشته مرگ را ببيند و از زندگى دنيايى نااميد شده، به مرگ خويش اطمينان بيابد.(4) البته توجه به اين نكته لازم است كه اصطلاح احتضار، مربوط به مرگ تدريجى بوده و درباره مرگ دفعى و يكبارگي به كار نمى رود.

در قرآن كريم كلمه احتضار ذكر نشده؛ امّا با تعابير ديگرى همچون حاضر شدن مرگ (نساء،آيه 18) آمدن سكرات مرگ (ق، آيه 50) قرار گرفتن در غمرات مرگ (انعام، آيه 93) آمدن مرگ (انعام، آيه 61) رسيدن جان به گلو (واقعه،آيه 83) توفّى به معناى گرفتن و نگه دارى روح( نحل، آيه 32) و نظاير آن سخن رفته است.

وقايع هنگام احتضار

1- رسيدن جان به گلو:

خداوند در سوره قيامت در مورد اين لحظه سخت مي فرمايد: «كَلاّ اِذا بَلَغَتِ التَّراقى». (قيامت، آيه 26) تراقي به معناى جلو حلق و بالاى سينه است(5)

يا در سوره واقعه مي فرمايد: «فَلَولا اِذا بَلَغَتِ الحُلقوم * و اَنتُم حينَئِذ تَنظُرون * و نَحنُ اَقرَبُ اِلَيهِ مِنكُم و لـكِن لاتُبصِرون * فَلَولا اِن كُنتُم غَيرَ مَدينين * تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ »( واقعه، آيه 83-87) پس چرا هنگامي كه جان به گلوگاه مي‏رسد (توانائي بازگرداندن آن را نداريد)* و شما در اين حال نظاره مي‏كنيد (و كاري از دستتان ساخته نيست)* و ما به او نزديكتريم از شما ولي نمي‏بينيد.* اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمي‏شويد* پس او را بازگردانيد اگر راست مي‏گوئيد.

2- نا اميدى از شفاى محتضر:

در زمان احتضار، خويشاوندان و دوستان محتضر كه در اطراف وى هستند، از روى نااميدى مى گويند: «و قيِل مَن رَاق» . (قيامت، آيه 27) چه كسى مى تواند او را شفا دهد؟

3- يقين محتضر به جدايى:

انسان در لحظات احتضار، به جدايى يقين پيدا مى كند: «و ظَنَّ اَنَّهُ الفِراق». (قيامت،آيه28)

4- جمع شدن ساق ها:

هنگام احتضار، دو ساق پاى انسان كنار هم جمع مى شوند: «والتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاق». (قيامت، آيه 29) معناى آيه اين است كه در حال احتضار، به دليل زوال نيروى حياتى كه در بدن جريان داشته، ساق ها كنار هم جمع مى شوند.(6)

5- حضور و ظهور فرشتگان در زمان احتضار:

يكى از حوادث مهمّ زمان احتضار، ظهور فرشتگان و گرفتن جان محتضر (توفّى) به وسيله آن ها است؛ حتى گفته شده: يكى از ادلّه نام گذارى زمان قبل از مرگ به «احتضار»، حضور فرشتگان در آن زمان است(7) چنانكه قرآن مي فرمايد: «… حَتّى اِذا جاءَ اَحَدَكُمُ المَوتُ تَوَفَّتهُ رُسُلُنا و هُم لايُفَرِّطون». (انعام،آيه 61) يا مي فرمايد: «قُل يَتَوَفـّـكُم مَلَكُ المَوتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُم …». (سجده، آيه 11)

6- سختي شديد زمان احتضار

خداوند در قرآن كريم در اين رابطه مي فرمايد: « و تَزهَقَ اَنفُسُهُم و هُم كـفِرون»(توبه، آيه 55) تزهق از ريشه زُهوق به معناى خروج چيزى با سختى است(8)

پی نوشت ها:

1- قاموس المحيط، ج 1، ص 534.

2- الدرالمنثور، ج2، ص460؛ جواهرالكلام، ج4، ص5.

3- اقرب الموارد، ج 1، ص 667.

4- تفسير مجمع البيان، ج 3، ص 37

5- التبيان، ج 10، ص 200.

6- تفسير الميزان، ج 20، ص 113

7- مجمع البحرين، ج 1، ص 530; جواهر الكلام، ج 4، ص 6.

8- تفسير الميزان، ج 9، ص 308.

نوشته لحظه جان كندن و احتضار چگونه است؟ اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

حدیث امروز: توصیه امام رضا (ع) درباره رازداری

امام رضا علیه السلام فرمودند: بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا . روایت شده که ” افشاگری کفر است ” و روایت شده ” کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است ” و روایت شده که ” هرچه از دشمن پنهان می داری ، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد”.

متن حدیث:

علیکم فی أمورکم بالکتمان فی أمور الدین و الدنیا ، فإنه روی ” أن الإذاعة کفر ” و روی ” المذیع و القاتل شریکان ” و روی “ما تکتمه من عدوک فلا یقف علیه ولیک”.

پینوشت: “بحار الانوار ، ج 78، ص 347”

نوشته حدیث امروز: توصیه امام رضا (ع) درباره رازداری اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

این افراد شکار شیطان هستند!

۳۰۰۵۴۵

بی شک از جمله امور سرنوشت ساز در جامعه مسلمین، حفظ وحدت می باشد. وحدت عامل مهم حرکت ‏بخش براى انقلاب‏ها بوده و انسان‏ها را در گذر پیشرفت ‏به سوى پیروزیها، از دست اندازها و گردنه‏ هاى صعب العبور، عبور می دهد، به ناتوانیها توان بخشیده و دشواریها را آسان میکند و ناممکن‏ ها را ممکن می سازد. بر این اساس ائمه اطهار (علیم السلام)، بر این مهم تاکیدی ویژه داشته اند. از این رو حضرت محمد (ص) می فرمایند: الْجَمَاعَهُ رَحْمَهٌ وَالْفُرْقَهُ عَذَابٌ؛ جماعت )وحدت)، مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است و در جایی دیگر فرموده اند: ما اختلفت أمّهٌ قطُّ بعد نبیّها إلاّ ظَهَر أهلُ باطلها على أهل حقّها؛ هیچ امتی پس از پیامبرشان، اختلاف نکردند مگر آنکه گروه باطل بر حق گرایان چیره شدند.

در این راستا جانشین بر حق نبی مکرم اسلام، امیرالمومنین علی (ع) بیان داشته اند: پس بنگرید به آخر کار قوم بنی اسرائیل، آن هنگام که بین آنها تفرقه افتاد (عدم وحدت) و مهربانی و الفت ها بهم خورد و سخن ها و دل ها مختلف و گروه گروه شدند و بجان هم افتادند و پراکنده گشتند و با هم جنگیدند. پس خداوند، لباس عزت را از تن آنها برکند و فراوانی نعمتش را از آنها گرفت و آنچه باقی مانده، سرگذشت آنان است تا مایه عبرتِ عبرت گیرندگان باشد.

همچنین حضرت محمد (ص) می فرمایند: مَن فارق الجَماعه شبرًا فَقَد خَلَع رِبْقَهَ الإسلام من عنقه؛ هر کس یک وجب از جامعه «مسلمین» دور شود خداوند رشته مسلمانی را از گردن او باز کند. نیز فرموده اند: مَن فارق الجَماعه ماتَ مَیتَه جاهلیه؛ هر کس از گروه «مسلمانان» جدا شود بر مرگ جاهلیت بمیرد.

علاوه بر این امام علی (ع) اشاره داشته اند: فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَهِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَهَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ؛ دست خدا بر سر جماعت است، از تفرقه بپرهیزید، زیرا شخص تکرو، شکار شیطان است همانگونه که گوسفند تکرو، طعمه گرگ است. نیز اشاره داشته اند: ألْخِلافُ یَهْدِمُ الرَّأْیَ؛ اختلاف، بنیاد «اندیشه درست» را درهم می ریزد.

منابع:

۱- نهج البلاغه: حکمت ۲۱۵؛ خطبه ۱۹۲٫

۲- شرح نهج البلاغه، ج ۸: ۱۱۲٫

۳- نهج الفصاحه، حدیث ۲۸۵۵، ۱۳۲۳٫

۴- کافی، ج ۱: ۴۰۴٫

نوشته این افراد شکار شیطان هستند! اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

هر جانداری بوی بهشت را می شنود جز این گروه!

۳۰۰۵۱۷

حفظ حرمت و احترام به پدر و مادر و پرهیز از آزردگی آنها در اسلام بسیار مورد تاکید و سفارش است تا جایی که حتی خداوند در قرآن بعد از امر به اطاعت از خود، اطاعت از پدر و مادر را به انسان امر می کند.

از این رو، در آموزه های روایی بسیار بر رعایت حق والدین و جلوگیری از کارهایی که باعث عقوق آنها شود، تاکید شده است.

اشاره است به گفتار خداى تعالى که در سوره مبارکه اسراء آیه ۲۳ می فرماید: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ …؛ پس به آن دو (یعنى به پدر و مادر) اُف مگو و نهیب نزن بر ایشان»، و اُف کلمه‏اى است که در کراهت و ضجر استعمال شود: یعنى گوینده آن بواسطه بدى حال و کراهت از چیزى آن را بر زبان جارى کند.

رسول خدا (ص) فرموده اند: «(با پدر و مادر) نیکو رفتار باش و در بهشت جایگزین شو و اگر عاق و جفاکارى با آتش (دوزخ) بساز.»

یعقوب بن شعیب گوید: حضرت صادق (ع) فرمودند: «چون روز قیامت شود، پرده از پرده‏هاى بهشت را کنار زنند، پس هر جاندارى بوى آن را از مسافت پانصد سال راه بشنود، جز یک دسته»، عرض کردم: آنها کیانند؟ فرمودند: «عاق والدین خود.»

همچنین، رسول خدا (ص) فرموده اند: «بالاى نیکى هر نیکوکارى نیکى است تا آنکه انسان در راه خدا کشته شود، و چون در راه خدا کشته شد دیگر بالاى آن نیکى (و عملى بهتر) نیست، و بالاى هر آزردنى آزردنى است، تا آنکه کسى یکى از پدر و مادر خود را بکشد، و چون چنین کرد بالاتر از آن آزردنى نیست.»

و از حضرت صادق (ع) است که می فرمایند: «هر کس به پدر و مادر خود نظر دشمنى کند در صورتى که آن دو به او ستم (نیز) کرده باشند، خداوند نمازش را نپذیرد.»

یعنى در صورت ستم به او نیز قبول نشود تا چه رسد به اینکه نیکى باو کنند.

و حضرت باقر (ع) می فرمایند که رسول خدا (ص) در ضمن سخنى از سخنان خود فرمودند: «بپرهیزید از آزردن پدر و مادر، زیرا بوى بهشت از مسافت هزار سال شنیده شود، ولى عاق والدین و قطع‏ کننده رحم و پیرمرد زناکار و آنکه جامه‏ اش را از روى تکبر و بزرگ منشى (بلند کند که) بر زمین کشد آن را نشنوند، و جز این نیست که کبریاء و بزرگى از آن پروردگار جهانیان است.»

امام صادق (ع) نیز می فرمایند: «اگر خداوند چیزى را (در آزردن پدر و مادر) کمتر از أف می دانست از آن نهى می کرد، و آن کمترین مراتب آزردن است، و از جمله آزردن است که کسى به پدر و مادر خود خیره نگاه کند.»

ایشان همچنین فرموده اند: «کمترین آزردن پدر و مادر گفتن أف است، و اگر خداوند چیزى را آسانتر از آن می دانست از آن نهى می فرمود.»

علاوه بر این، حضرت باقر (ع) فرموده اند: «پدرم به مردى نگاه کرد که پسرش به همراه او بود و آن پسر به شأنه پدرش تکیه کرده بود، پدرم با آن پسر از بدى آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت.»

پینوشت: برگرفته از اصول کافی

نوشته هر جانداری بوی بهشت را می شنود جز این گروه! اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

حدیث امروز: امام صادق (ع) هنگام مصیبت چه می فرمود؟

امام جعفر صادق علیه‌‏السلام: در هنگام مصیبت- می‌فرمود: خدای را سپاس که مصیبت مرا در دینم قرار نداد، خدای را سپاس که اگر می‌‏خواست مصیبتم از این هم بزرگتر می‏‌شد، خدای را بر امری سپاس که او خواست بشود و شد.

متن حدیث:

الإمامُ الصّادقُ علیه‌‏السلام: إنّهُ کانَ یقولُ عندَ المُصیبهِ: الحَمدُ للّه‏ِ الذی لَم یَجعَلْ مُصِیبَتیفی دِینی ، والحَمدُ للّه‏ِ الذی لو شاءَ أن تکونَ مُصیبَتی أعظَمَ مِمّا کانت (کانَت) ، والحَمدُ للّه‏ِ علی الأمرِ الذی شاءَ أن یکونَ و کانَ.

پینوشت: «بحارالانوار، جلد 78، صفحه 268- م میزان‌الحکمه،صفحه334»

نوشته حدیث امروز: امام صادق (ع) هنگام مصیبت چه می فرمود؟ اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

کاشت مژه مصنوعی از نظر شرعی

کاشت مژه مصنوعی از نظر شرعی

کاشتن مژه، چنانچه مانع رسیدن آب به مژه‌ها -هر چند به نحو جزئی- شود، و برداشتن آن در هنگام وضو یا غسل ممکن نبوده و یا همراه با حرج و مشقت باشد، جایز نیست. در هر حال، کسی که چنین عملی انجام داده است، چنانچه نتواند در وقت وضو یا غسل آن مانع را بر طرف کند و یا بر طرف کردن آن مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیره‌اى عمل کند؛ یعنى با دست مرطوب، مانع را مسح نماید.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) : اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و مشقت نداشته باشد، وضو و غسل با وجود چنین مانعى باطل است و اگر درآوردنش ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت باشد، ایجاد چنین مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و چنانچه نتواند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کند و یا بر طرف کردن مانع حرج و مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیره‌اى عمل کند؛ یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) : در صورتی که مانع رسیدن آب به بدن نباشد اشکالی ندارد و اگر مانع باشد تنها در صورت ضرورت جایز است، و در این صورت حکم جبیره دارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی) : اگر مانع رسیدن آب به مژه‌ها هر چند به نحو جزئی شود جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی) : چنانچه مانع وصول آب به پوست و مواضع غسل یا وضو باشد اشکال دارد و برای غسل یا وضو باید ازاله شود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) : چنانچه توسط نامحرم بوده و یا مانع از رسیدن آب در وضو و غسل به بدن باشد حرام است ولی در صورت ارتکاب، باید علاوه بر وضو و غسل جبیره‌ای احتیاطاً تیمم بدل از غسل یا وضو نیز بنماید.

نوشته کاشت مژه مصنوعی از نظر شرعی اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.

حدیث امروز: پنج چیز مورد نیاز انسان

امام جعفر صادق علیه‌السلام: پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، همواره در زندگی‌اش کمبود دارد و عقلش زائل می‌شود و دل مشغول است: اول، تندرستی، دوم امنیت، سوم روزی فراوان، چهارم همراهِ همرأی.

راوی پرسید: همراهِ همرأی کیست؟ امام فرمودند: همسر و فرزند وهمنشین خوب.

و پنجم که در برگیرنده همه اینهاست، رفاه و آسایش است.

متن حدیث:

امام صادق علیه السلام : خَمْسُ خِصالٍ مَنْ فَـقَـدَ واحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ یَزَلْ ناقِصَ العَیْشِ زائِلَالْعَقْلِ مَشْغولَ الْقَلْبِ، فَاَوَّلُّها: صِحَّةُ البَدَنِ وَ الثّانیَةُ: اَلاَْمْنُ وَ الثّالِثَةُ: اَلسَّعَةُ فِی الرِّزْقِ، وَ الرّابِعَةُ: اَلاَْنیسُ الْمُوافِقُ (قال الراوی:) قُلْتُ: و مَا الاَْنیسُ الْمُوافِقُ؟ قال: اَلزَّوجَةُالصّالِحَةُ، وَ الوَلَدُ الصّالِحُ، وَ الْخَلیطُ الصّالِحُ وَ الخامِسَةُ: وَ هِیَ تَجْمَعُ هذِه الْخِصالَ:الدَّعَةُ؛

پینوشت: «خصال شیخ صدوق، صفحه 284»

نوشته حدیث امروز: پنج چیز مورد نیاز انسان اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.